Project Description

Công trinh xây dựng nhà máy mới cho Công ty SHINKOPIPE VIỆT NAM 2020

  • Địa điểm: KCN Đồng Văn III – Hà Nam
  • Chủ đầu tư: Công ty TTHH SHINKOPIPE Việt Nam
  • Thầu chính: Công ty TNHH Tsuchiya Việt nam
  • Công việc: Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống cơ điện

Project Details

Categories
Client SHINKOPIPE
Location Viet Nam
Completed 2020
Value $652,174