Project Description

Công trinh xây dựng nhà máy mới cho Công ty SAWADA VIỆT NAM 2020

  • Địa điểm: KCN Đồng Văn III – Hà Nam
  • Chủ đầu tư: Công ty TTHH SAWADA Việt Nam
  • Thầu chính: Tổng Công ty quản lý xây dựng Nhật Bản JCM Việt nam
  • Công việc: Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống cơ điện

Project Details

Categories
Client SAWADA PRECISION VIET NAM JAPAN
Location Viet Nam
Completed 2020
Value $260,000