Project Description

Dự án nhà máy MARUJYU VIỆT NAM năm 2015~2016

  • Địa điểm: KCN Đồng Văn II – Hà Nam
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MARUJYU Việt Nam
  • Thầu chính: Công ty TNHH Tsuchiya Việt Nam
  • Công việc: Cung cấp và thi công, lắp đặt hệ thống cơ điện

Project Details

Categories
Client MARUJYU
Location Viet Nam
Completed 2016
Value $900,000