Project Description

Dự án Cầu Nhật Tân năm 2010~2014

  • Địa điểm: Hà Nội
  • Thầu chính: Công ty xây dựng Sumitomo Mítui
  • Công việc: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện động lực và hệ thống đèn chiếu sáng

Project Details

Categories
Client Sumitomo Mítui
Location Viet Nam