Project Description

Dự án LÉMAN LUXURY APARTMENTS năm 2016

  • Địa điểm: 117 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần CT Phương Nam
  • Công việc: Cung cấp và thi công, lắp đặt hệ thống cơ điện

Project Details

Categories
Client Công ty Cổ phần CT Phương Nam
Location Viet Nam
Completed 2016