Project Description

Công trình xây dựng nhà máy mới cho Công ty  MITSUBOSHI VIỆT NAM năm 2019

  • Địa điểm: KCN Bá Thiện  II – Vĩnh Phúc
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MITSUBOSHI Việt Nam
  • Thầu chính: Công ty TNHH Tsuchiya Việt Nam
  • Công việc: Cung cấp và thi công, lắp đặt hệ thống cơ điện

Project Details

Categories
Client MITSUBOSHI FORMING
Location Viet Nam
Completed 2019
Value $630,249