SỨ MỆNH - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ

Sứ Mệnh

  • Bảo vệ trái đất bằng việc cung cấp những giải pháp năng lượng sạch hơn, hiệu quả hơn tin cậy hơn cho các công trình!
  • Slogan: “Năng Lượng Mới, Sức Sống Mới”

Tầm Nhìn

  • Trở thành đơn vị số 1 ở Việt Nam về cung cấp các giải pháp tiết kiệm năng lượng tổng thể.

Giá Trị

  • Cam Kết trong lời nói.
  • Thấu Hiểu các nhu cầu.
  • Tận Tâm trong phục vụ.
  • Sáng Tạo trong công việc.
  • Đoàn Kết cùng phát triển.