LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Tháng 09 năm 2008

  • Thành lập công ty cổ phần xây lắp và bảo dưỡng cơ điện Việt Nam  Kinden Kogyo
  • Tên viết tắt: Vietnam  Kinden Kogyo Corp
  • Giám Đốc: Ninh Việt Tú
  • Hoạt động trong lĩnh vực thi công và bảo dưỡng cơ điện

Tháng 09 năm 2012

  • Đổi tên công ty thành: Công ty cổ phần xây lắp và bảo dưỡng cơ điện VNK.
  • Tên viết tắt: ME VNK CORP
  • Giám Đốc: Ninh Việt Tú
  • Hoạt động trong lĩnh vực thi công, bảo trì, thương mại và đào tạo trong lĩnh vực cơ điện.